در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

 

 

هر شب قلب من گریسته است
هر صبح خواب غفلت
چشم های خواب آلود مرا گرفته است
هر چه فریاد بی عدالتی سر داده ام
 عاملی جز نفس ِ ظالم خویش نبوده است
یکبار آمده ام تا بگویم :
عشق الهی در وجود من
جز خودخواهی نفس نبوده است
اما جرأت خواهم داشت
که نور ترا
ای حضرت الله
هر روز خواهم نِگریست
اما ظلمت خویش را خواهم ستود
آه از ستایش های همیشگی
روزی خواهد آمد :
که توبه ی عاشقی کنم
برای حضرت یزدان

 

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت خدا، خداوند، مناجات،

تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 | 01:47 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

 

پروردگارا دوست داشتن تو چیست ؟
آفاق عشق تو چه رنگی است ؟
دل ِ سوخته ی عارفان
در برابر عظمت تو
تاب پاسخ دادن ندارد
در عرش غیب الهی
راز عشق چه خواهد بود ؟
طوفان شک و تردید

در شب تیره ی گیتی پا برجاست
اما شمس ِ حضرت الله
اما شمس ِ حضرت نور که آید
گریه های شب های تار
خواهد درخشید
و بغض مظلومیّت
فریاد بندگی , سر خواهد داد
دل های نگران خواهد گریست
تا سپیده ی رحمت الهی


 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت خدا، خداوند،

تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 | 01:38 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

 

 

در تفکر خویش غوطه می خوردم
فردا چه روزی است ؟
با خدا باش
فردا بهشت خواهد شد
بی خدا باش
فردا را در حسرت همیشگی سر کن
کلمات شعرم پر خواهد کشید
اما نه با بال ِ غرور
بلکه با بال عشق
به درگاه نورانی پروردگار اقدس
پرنده ای پشت پنجره ناله می کرد
قلبم گرفت و با خویش گفتم :
همه ی ما موجودات , هم درد هستیم
دردی که جز حضرت الله درمانگری نخواهد داشت
آه از قلب پرنده
آه از ناله های همیشگی ...

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت خدا، خداوند،

تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 | 01:35 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

 

 

در شب سرد زمستان
نام حضرت الله بر لبم آمد
منتظر بودم تا اتفاقی شگفت رخ دهد
اتفاقی که زندگی ام را دگرگون کند
و از شب تاریک دنیا
به سوی صبح روشن عالُم غیب پر کِشم
خواب مرا فرا گرفت
در وهم بی پایان فرو رفتم
ناگاه یادم آمد
ساعتی پیش اذان مغرب را فراموش کرده ام
آهی کشیدم و واقعیت عشق را
در نماز گزاری حضرت حق دیدم
واقعیت این است که
بدون اظهار عشق ِ حضرت حق
بدون همین عبادات روزمرّه
در رویای بی پایان خود پرستی فرو رفته ایم

در عشق الهی , قطره ای هستم :
پُر از رویاهای سبز توحیدی

دریای بی کران یزدان اعظم کجاست ؟


 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت خداوند، توحید،

تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 04:27 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضرت یزدان
یکبار مرا نگریست
و مرا شرمگین کرد

آن زمانی که در نماز

به هر چیز فکر می کردم
اما قلب تاریک خویش را
به خطا , نورانی می پنداشتم

اشک های حسرت را

اگر جمع کنی

به دریای بی کران بندگی خواهی رسید

دریایی موّاج که در انتظار نور شمس ِ
حضرت الله طوفانی گشته است

حضرت الله در دریای اعظم بندگی

شمس ِ مَشارق است
که بر دریا می تابد

زیرا دریای بندگی بی نور او

در شبی سرد فرو خواهد رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت، خدا، خداوند،

تاریخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 | 11:01 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

(3)

در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

 

 

 

 

امشب اشک ریختم
در بارگاه قدسی ِ حضرت حق

جز با چشم تَر راهی نیست

خداوند قطره های اشک مرا

زر کرده است

تا نگویم نور او حدّی دارد
تا نگویم

بنده اش از بندگی خسته است

فریاد خواهم کشید :
عشق تو نیاز هر قلب است
هر قلب مُرده با عشق خدا
از تیرگی قبر آسوده گردد
و نور قلب مؤمن
چراغ الهی اوست
تا عرش الهی را بیند
و از ذات انوار  ِحضرت الله شرمگین گردد


 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، خدا، توحید،

تاریخ : جمعه 30 تیر 1396 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

 

 

 

امشب با خودم می اندیشم :
آیا خدا به فکر من هست ؟
و در این غرور فرو خواهم رفت
تمام شب را گریسته ام
اما ندائی در خواب
و ندائی در بیداری نشنیده ام
شبی خداوند در عرش
مرا صدا  خواهد کرد ؟
آری صدا خواهد کرد
آنگاه که بنده ی نفس خویش نباشم
آنگاه که بگویم :
لا اله الّا الله
و او بگوید :
دوستت دارم
که معنای حقیقی بندگی را یافتی
که بندگی خداوند
والاترین ِ عشق ها خواهد بود
 

 

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت، خدا،

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 04:22 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

آفتاب جوزجان

 

 

 

به حضرت یحیی بن زید (ع) 

 

 

 

از رهبران شیعیان زیدیه و شهدای بزرگ الهی که همچون شهید عاشورا امام حسین (ع) قیام کرد و در جوانی ,  در صحرای جوزجان  به شهادت رسید

 

 

 

 

 

در صحرای ِ
جوزجان ,
صدای ِ
سلام خدا
از عرش
بر یحیی ,
شهید بی سَر ,
مانند ِ
آیۀ قرآن ِ
یحیای نبی (ع)
می آید

 

 

 

طبقه بندی: حضرت خداوند، شهیدان بزرگ ِ عاشورا مانند، حضرت یحیی بن زید،
برچسب ها: شعر، حضرت خدا، خدا، خداوند، یحیی بن زید،

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 04:17 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

به پیامبر عاشورا حضرت زینب کبری (ع)

 

 

 

 

 

ای زینب (ع)
سلام نورانی
خدا را
با خون قلب ِ
خویش
به کودکان ِ
نینوا بگو !

 

 

  


طبقه بندی: حضرت خداوند، حضرت زینب (ع)،
برچسب ها: شعر، خدا، عاشورا، حضرت زینب،

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

" گویی ولی شناسان رفتند ازین ولایت "

حافظ

 


 

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

 

 

 

سیدالشهدا

ترا
تنها گذاشتند
تنها
با قلب ِ
خدا

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند، 2 _ امام حسین (علیه السلام)،
برچسب ها: شعر، خدا، عاشورا، امام حسین،

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 04:09 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 در وصف حضرت توحید

 

 

 

 

واژگان ِ تنها در رثای دریای توحید
همچون قطره اند دریا را
خدا را حجابی نامرئی هست
حجابی بی انتها
شاید روزی خواهد آمد
که تبسم خداوند را باور کنیم
و در مدح او اشک بِریزیم
شاید کبوتر های حریم او
روزی از دستان ما دانه خورند
شاید کودک یتیم قلب ما
صاحب اصلی خود را بیابد
خداوند در عرش زرین خواهد تابید
خداوند مناجات ما را دوست دارد
و خدا مالک عشق بی نهایت ماست

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت، خدا، خداوند، توحید،

تاریخ : دوشنبه 5 تیر 1396 | 03:43 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات
logo-samandehi
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic