بسمه تعالی

بسم الله النّور 

 

یا نور عاشورا حضرت علی اصغر ( ع )

 

تاریخ : سه شنبه 22 بهمن 1398 | 04:34 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

در وصف نور خرابات شام حضرت رقیه (ع)  

 

 

 

 

 

 

 

 

با ناله های خرابات شام ,
همراه خواهی گشت
و سرّ توحید را

در چشمان نورانی رقیه (ع)
خواهی نِگریست
تا در انبوه تیرگی ها
حضرت رقیه (ع) را
نور بی کران عاشورا را
چون دریای طوفانی خواهی نِگریست
تا به رؤیای وصال سیدالشهدا(ع)
خواهد رفت
و در معراج توحید ,

واژه ی نور را

با چشمان اندوهگین ,

با چشم های تابناک مظلوم ,

معنا خواهد کرد

و معنای دریای توحید را

در چشم های معصوم خویش

خواهد یافت

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی: حضرت رقیه (ع)،
برچسب ها: شعر عاشورا، حضرت رقیه،

تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1397 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

در وصف حضرت سیدالشهدا(ع)                                     

 

 

 

 

 

 

حضرت توحید ,
در قلب اَنور ِ خویشتن
یاد نیزه های نورانی خون را
خواهد گریست
و نام تو , در قلب ماسوا
قریب ِ هزار سال ,
طوفان سرخ گشته است
و اشک ِ شرمسار خواهد گشت
و حضرت توحید
با یاد فریاد تو خواهد گریست
و نور سرخ تو
بر قاف سرخ عاشورا
خواهد تابید

 

 
طبقه بندی: 5_ امام حسین ( علیه السلام )،
برچسب ها: شعر عاشورا، شعر امام حسین،

تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1397 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

در وصف حضرت سیدالشهدا(ع)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


و عشق عاشورای تابناک تو
بر فراز نیزه ها ,
رؤیای شهدای عظیم توحید خواهد بود
آری , رؤیای تابناک ِ
شهدای عظیم توحید خواهد بود
و فریاد توحیدی تابناک تو
هزار سال ِ خاموش را ,
سرشار از ندای شمس توحید
خواهد کرد
و در عرش توحید ,
دریای بی کران عشق
آری , دریای بی کران عشق را
فتح عاشورایی خواهی کرد
و حضرت توحید
نام ترا , شهید خواهد سُرود
آری , نام ترا سیدالشهدا(ع)
خواهد نهاد

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی: 5_ امام حسین ( علیه السلام )،
برچسب ها: شعر عاشورا، شعر امام حسین،

تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1397 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

در وصف حضرت سیدالشهدا(ع)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریای خون را , امام خواهی گشت
و بر نیزه های نورانی خون
با نگاهی مظلوم خواهی درخشید
تو چراغ هدایت ِ
شهدای عالَم خواهی بود
و آب را با دریای خون خویش
شرمسار خواهی کرد
و هزار شهید در حسرت وصال تو
واژه ی سیدالشهدا(ع) را
از عمق قلب خویش
زمزمه خواهند کرد
تا دریای عاشورا را
یکبار , در رؤیای نور خواهند نِگریست
و فخر توحید خواهی گشت

 

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند و عاشورا (2)، 5_ امام حسین ( علیه السلام )،
برچسب ها: شعر عاشورا، شعر امام حسین،

تاریخ : چهارشنبه 2 آبان 1397 | 09:52 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

 

 

در قلب ِ
خدا
گرم ترین
لحظه ,
ظهر
عاشوراست

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند و عاشورا (2)، 5_ امام حسین ( علیه السلام )،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، حضرت خداوند، شعر امام حسین،

تاریخ : چهارشنبه 25 مهر 1397 | 08:32 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

در وصف پیامبر عاشورا حضرت زینب کبری (س)

 

 

 

 

 

 

 

 

ای زینب (ع) ,
خرابه ی تیره ی شام را
با زمزمه ی توحید ,
سرشار ِ از نور خواهی کرد
و نور قلب توحید را
فتح خواهی کرد
و کوه غم را
با یاد گریه های تابان خویش
دریای خون خواهی کرد
آری , دریای خون خواهی کرد
و به امواج دریا
خروش را خواهی آموخت
آری ,  تلاطم را خواهی اموخت
تا کیمیای عشق عاشورا
تا نور اسیران نینوا خواهی گشت
وَ کوه صبر توحیدی خواهی گشت
و اشک تو , هزار دریا خواهد بود
تا بر بُلندای تلّ ِ زینبی(ع)
با انوار توحید , زمزمه خواهی کرد

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند و عاشورا (2)، حضرت زینب (ع)،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، شعر حضرت زینب،

تاریخ : جمعه 20 مهر 1397 | 02:38 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

 

در وصف پیامبر عاشورا حضرت زینب کبری (س)

 

 

 

 

 

 

 

پیام تو , 
شُکوه عشق توحید خواهد گشت
و چشمان تو ,
دریای عرفان عاشورا خواهد بود
و در انبوه تیرگی ها
شمس عرفان عاشورا خواهی گشت
و سکوت تو ,
دریای صبر را طوفانی خواهد کرد
و در رثای تو ,
ابر خروشان خواهد گریست
و خاک سرخ نینوا خواهد جوشید
و رود فُرات خواهد خشکید
و در خرابه ی شام ,
آری در خرابه ی شام
چون خورشید تابان خواهی بود
و از عشق توحید ,
جام نورانی اِسارت را
خواهی پیمود
تا در شب های ستم زده ی شیعه
با یاد سیدالشهدا(ع)
حماسه ی توحیدی خواهی کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند و عاشورا (2)، حضرت زینب (ع)،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، شعر امام حسین، شعر حضرت زینب،

تاریخ : پنجشنبه 12 مهر 1397 | 11:56 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

در وصف حضرت سیدالشهدا(ع)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیمیای توحید در عرش الهی
چشم بر خون نورانی تو خواهد داشت
و فریاد تابان عاشورایی تو ,
دریای رؤیاها خواهد گشت
بیعت سیاه دنیا را خواهی شکست
و بیعت نورانی توحید را
با گلوی نورانی ِ سرخ ,
فریاد خواهی کشید
و بر نیزه های سرخ خواهی تابید
و خورشید آسمان کربلا را
شرمسار خواهی کرد
که تو ,  معنای نور خواهی بود
و معنای حقیقت شهادت را
با گلوی خویش
تفسیر ِ تابنده خواهی کرد
و آب سرخ فُرات ,
خواهد جوشید
و اقیانوس بی کران ِ توحید

چشم انتظار ِ توست

تا به نور توحید , شهادت دهی

 

 

 

 


طبقه بندی: 5_ امام حسین ( علیه السلام )،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، شعر امام حسین،

تاریخ : شنبه 31 شهریور 1397 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

 

در وصف حضرت ام البنین (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فریاد خواهی زد
آری فریاد خواهی زد
و واژگان خاموش را
به آتش و خون خواهی کشید
در سوگ فرزندت ,
اشک تابناک را
از سیمای خویش
فرو خواهی ریخت
و یا حسین(ع) را
از قلب نورانی خویش
فریاد خواهی کشید
و آهسته با قلب خویشتن
نجوای تابنده خواهی کرد
و پرچم خونین عباس(ع) را
خواهی بوسید
و دست ِ تابان مناجات را
بر حرم کبریا , بلند خواهی کرد :
دیگر آب نخواهم خواست
تا گلوی نورانی اصغر(ع) را
تا گلوی درخشان عباس(ع) را
خواهم بوسید
و امّید نیزه های خونین
به استقامت نور تو خواهد بود

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند و عاشورا (2)، حضرت ام البنین،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، شعر ام البنین، حضرت ام البنین،

تاریخ : جمعه 23 شهریور 1397 | 12:35 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

در وصف حضرت سکینه(ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار دیگر تشنگی
امان او را بُریده است
و چشمان روشن او
هنگام نیایش توحید
در صحرای خشکیده ی کربلا

با اشک تابناک آمیخته است

و پرتو سرخ شهدای نینوا را

گریسته است

تا نور اسارت در شام را
در قلب خویش احساس کرده است

و با یاد نیزه های تابناک خون
تا عشق حضرت توحید گریسته است

و چون نور کوکب ,

شب تاریک عاشورا را

شب ترس کوفیان را

روشنگری کرده است

و اِسارت او ,

از شهادت هزار شهید ,

والاتر گشته است

تا در معراج توحید ,

آهسته , نجوا کرده است

و عشق توحید را با جان آمیخته است 

 

 

 

 
طبقه بندی: حضرت خداوند و عاشورا (2)، حضرت سکینه،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، شعر عاشورایی، حضرت سکینه،

تاریخ : پنجشنبه 15 شهریور 1397 | 12:01 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

نثر ادبی برای امام حسین (ع)

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

 

 

 

 

ستارگان آسمان نور فشانی کردند تا مولود یگانه ی شهدای ادیان الهی را با چشم خویش نگریستند ! در روز میلاد تو فرشتگان الهی گریستند و ابرهای رحمت باران ایثار فرو ریختند . ایثار را قلّه گشته ای و مومنین و مومنات آرزوی یک لحظه دیدار تو را در شب وفات خود از صمیم قلب از پروردگار اعظم خواسته اند !
وقتی به تو می اندیشم گویا آسمان قلبم غرق در باران عشق می گردد . شاعران بسیاری در شأن تو مرثیه ساخته اند ! یا شهید آل محمد آیا مرثیه ی ناچیز مرا می پذیری ؟ و آیا به این گنهکار افتخار دیدار خود را نصیب خواهی کرد ؟
خورشید در روز میلاد تو از همیشه خندان تر است و رود های خروشان آرزوی وصال دریای تو را دارند . اسیر عشق تو ام و نگاه آسمانی ترا خواهم سرود . آری با واژگان عاشق ترا وصف خواهم کرد !
عالم به باران عشق تو زنده و سیراب گشته است و گیاهان سبزی خود را از نگاه تو که همچون آسمانی سبز است را وام گرفته اند !
وقتی به ایثار تو می اندیشم غرق ِ در حیرت می گردم و هنگامیکه به عشق تو به یزدان بلند مرتبه می اندیشم در قلب خود فریاد می زنم : عاشق ترین عاشقان حضرت الله تو هستی ای امام حسین (ع) !
زیباست به تو اندیشیدن و افتخار است شیعه ی شما بودن ! طراوت بهار به سادگی نگاه توست و عطر گل سرخ شمیمی از باغ بهاری عاشوراست ! تمام عالَم برای تو گر مرثیه بگویند باز هم کم است . چه عاشقانه برای حضرت الله جلّ جلاله جان فشانی کرده ای و نا مردمان کوفه را رو سیاه تاریخ کرده ای !آب به یاد عطش تو متحیّر گشته است و رودهای خروشان نوحه خوان کربلای تو گشته اند . تاریخ در حیرت یک خورشید و هفتاد و دو ستاره ی درخشان گشته است .
خورشید با نام تو خواهد تابید و کهکشان عظیم در آرزوی دیدار تو خواهد گریست !
در روز میلاد تو عاشق تر خواهم بود و راه بی نهایت ترا با افتخار خواهم نگریست
مرا بطلب تا راهی بین الحرمین شریفین باشم و رؤیایی ترین لحظه ی زندگانی خویش را در مناجات با تو ای خورشید شهدا و با ستارگان شهید دشت سوزان کربلا با گریه خواهم نالید
خوشا به حال شاعری که ممدوح او تو باشی ای شمس نورانی !
ای کوکب نورانی لحظات با تو بودن بهشت آمال من خواهد بود و گل های سرخ را برای دیدار تو خواهم آورد و برای تو مرثیه خواهم خواند و عشق ترا شکوفا خواهم یافت !
السلام علیک یا ثارالله
السلام علیک یا امام شهدا
یا شهید آل محمد(ص)

 

 

 

 

 

 

نویسنده :

سید محمد حسین شرافت مولا
طبقه بندی: 5_ امام حسین ( علیه السلام )، نثر ادبی ،

تاریخ : پنجشنبه 8 شهریور 1397 | 08:49 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

 

 

 

نثر ادبی برای حضرت رقیه (ع)

 

 

 

 

به نور خرابات شام حضرت رقیه (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریای اعظم اشک های ما , قطره ای از جان فشانی ِ اسیران عاشورایی نخواهد گشت و پس از هزاران سال , شام های تیرۀ اسارت , در اندوه تیرگی و خون فرو رفته است ! آری , حضرت رقیه (ع) شمس نورانی وادی ِ غم زدۀ شام است و فریاد معصوم او قلب سنگ را غرق ِ در خون خواهد کرد تا در سوگ او ستارگان دمشق , شب های محرّم الحرام را خون خواهند گریست ! و دریای خون , طوفانی خواهد گشت و خورشید افلاک تیره خواهد گشت اما نگاه معصوم رقیه (ع) راز عشق توحید را از نیزۀ خون خواهد پرسید و انوار توحیدی , قلب او را روح  شموس سرخ خواهد کرد ! و تا معراج توحید پر خواهد کشید و ندای معصوم یا سیدالشهدا (ع) را خواهد سُرود .

 

 

 

 

 


برچسب ها: نثر ادبی، عاشورا، حضرت رقیه،

تاریخ : جمعه 2 شهریور 1397 | 03:45 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

 

 

 

 

برای حضرت سیدالشهداء (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسفۀ
عاشورا ,
در راز های ِ
غیب نیست
بلکه در
سادگی
و پاکی ِ
قلب ِ
حسین (ع)
است

 

 

 

 

 
طبقه بندی: 5_ امام حسین ( علیه السلام )،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، شعر امام حسین، شعر عاشورا،

تاریخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397 | 12:02 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

طرح توحیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای حضرت مشعشع توحید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لا نورَ الّا الله " ,
و ماسوا ,
غبار
نورانی ِ
اویند !

 

 

 
طبقه بندی: 2_ حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت خدا، خداوند، طرح، توحید،

تاریخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

 

طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

عاشورا و امامزاده حسین بن موسی (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

امامزاده
علا الدین حسین
هم نام ِ
سیدالشهداست
و همدرد ِ
او

 

 

 

 
طبقه بندی: 5_ امام حسین ( علیه السلام )، عاشورا و امامزادگان،
برچسب ها: اشعار عاشورایی، شعر امام حسین، امامزاده، حسین بن موسی، علا الدین حسین،

تاریخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397 | 11:48 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات

 

 

طرح توحیدی

 

 

 

 

 

برای حضرت مشعشع توحید

 


 

 

 

 

 

 

  

حتی
حیوانات هم
در عمق قلب
خویش
به خدا
تکیه می کنند

 

 

 
طبقه بندی: 2_ حضرت خداوند،
برچسب ها: شعر، حضرت خدا، حضرت خداوند، طرح،

تاریخ : پنجشنبه 4 مرداد 1397 | 01:42 ق.ظ | نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا | نظرات
تعداد کل صفحات : 16 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
logo-samandehi
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو